Mantralaya-1023

(The Kind concern and the affection of our Saadhu Santha Sajjana Paramahamsaryarus)

Date : Feb 2, 2023

Background

Dear Devotees : Namaskara.

||Sri MannMoolaRamastu Mannmathe Moolamahasamsthhaana Mantralaya Sri Rayaramathe||
||Gajagawhara Sri 
Jayatheertha Gurubhyo Namaha||
||Gajagowjara Teerthhasthham Raja Raja supoojitam
   Jayatheertha Gurum Vande Santaapa Traya Shaantaye ||
||OM SRI RAGHAVENDRAAYA NAMAHA||

SATYAMEVA JAYATI NA ANRUTAM (SATYAM YEVA JAYATI NA ANRUTAM)

BRAHMANTAA GURUHU SAAKSHAAT ISHTAM DAIVAM SHRIYAPATIHI
ACHARYA SHRIMAT ACHARYAHA SANTHU MAE JANMAJANMANEE
NA CHA MADHAVA SAMO DEVO NA CHA MADHWA SAMO GURUHU

The Kind concern and the affection of our Saadhu Santha Sajjana Paramahamsaryarus is the greatest Boon of our Sri Harisarvoottama and Sri Vayujeevottama is described in Mantralaya(2023)
.

Meaning

Our Karnataka is the dear sister of our Bhaarat Maathaa  - Jaya Bhaarata Jananiya Tanujaate is quite holy and sacred. Udupi on the bank of the Arabian sea. Our Karnataka is highly fortunate that owing to the Punya of wonderful geographic sources of land, water and wind is really proud of the Native of  great Chetanas. Though Shri Adi Shnkaracharyaru was from Kerala the main Peethha is in Karnataka Shrungeri! Shri Ramaanujaacharyaru  was from Tamilu Naadu the important Peethha is in Melukote Karnataka. Our Karnataka has warmly welcomed and became the Center of all the Mahaan Chetanas of spirituality and Social reformers to the great cause of universal welfare - Vishwa Manukuloddhaara. The devotees of this universe are very dear to our Mantralaya Prabhu Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru.

Adaraloo Mantralaya Shri Raghavendrateerthara Bhaktarenadare
Panchapraana! Bhakutarigaagi Mantralayadairuve
Yendu Spashtapadisiddude Saakshi!

Sajjana Satvika Satya Dharma Paramagnyani, Vairaagya purna Pratibhaa Paandity Paripurnaru  Kulaguru! Shri MannMadhwacharyaru is  born in Paajaka Shri Vayudevaravataari Shri Hanuma Shri Bheemasena  Shri MannMadhwacharyaru Jagaduruvaryaru -  Dwaithamatha Moolamahasthhaana SamSthhaapakaru! Actually written the Bhaashyas for all the BRAHMASUTRAS. Shri Vedavyasadevaru is none but  Saakshaat Shri Vishnu ShriMannNarayana. Gajagowhara Shri Jaiteertharu has written the criticism TEEKAA to the   world famous ANUVYAAKHYAANA  of our Shri MannMadhwacharyaruas SHRIMANNNYAAYASUDHA.

SHRI MANNNYAAYA SUDHA ! Beautiful, appropriate Commentary Tippani  PARIMALA of our Shri Rayaru has  satisfactorily described all the problematic statements, We are highly indebted to our Karunaalu Mantralaya Shri Raghavendrateertharu.

Idake Sogasaada  Sundara Sadarthha Tippaniye PARIMALA Mantralaya
Shri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru Atyanta Bhakti Bhakti
Shruddheyali Rachisida Tippani Tippaniraja Yende Vishwa Vikyaata
VYASENA VYUPTA BEEJAHA SHRUTI BHUVI BHAGAVAT PAADA LABDHAANKURASHRIHI
PRATYAIREESHAT PRABHINNOJANI JAYAMUNINAA SAMYAKUDDBHINNA SHAAKHAHA
MOUNEESHA VYASARAAJAAT UDITA KISALAYAHA PUSHPITOYAM JAYEENDRAAT ADYA
SHRI RAGHAVENDRAAT VILASATI PHALITO MADHWA SIDDHANTA SHAAKHEE

SHRI GURUGUNASTAVANA SHLOKA of Shri Vaadeendrateertharu is really worthy and meaningful.  We rightly say  that the Avataara of our Mantralaya Rayaru is to the  Granthha Seva of our  Kulaguru Shri MannMadhwacharyaru!

The  Nadillaaya  family’s Shri Narayanabhattaru Shri Madhyagehabhattaru is famous and well known.   Shri Narayanabbhattaru and Vedavati named their extraordinary child as Vasudeva. Guru Achyuta Preksharu  named Vasudeva as Poonapragnya  and at the time Sanyasa Ashrama  Pradaana and Pattaabhishekotsava named as Shri Anandateertha Bhagavatpadacharyaru! Vasudeva liked the Vedic Kavyanaama Vaidika  as Shri MannMadhwacharyaru  This became quite familiar to all. Shri Vasudeva Poornapragnya - Anandateertha - ShriMannMadhwacharyaru ! We are amazed to know all the names of our Paajaka Shri Vasudevabhaataru! Shri MannMadhwaryaru  has completed the Yaatraa of HireBadari Shri Vyasa Badari for more than two to  three times. Not only this but Jagadguru Shri MannMadhwaryaru has did the Sanchaara through the length and the breadth of our Holy India without leaving a single place.

Shri Vyasa Badari Yaatraa is very difficult.  Not possible for all! Terrible cold and chill weather  never allow us to enter even a single  feet. Possible only to our Shri Vasudeva Madhyagehabhattaru  Acharyaru Shri  MannMadhwacharyaru! Quite active, decent disciplined life. Shri Acharyaru  during the Sanchaara, has to cross the river  Ganga which was overflowing owing to the spate. But Shri Acharyaru has to reach VyasaBadari. Though the soldiers said it is the order of  the King! As Acharyaru decided crossed WALKING ON THE GANGA ALONG WITH HIS SHISHYAS.  Khilji simply amazed to know!  How dare you are to cross thatdangerous rivers? Shri Acharyaru replied, Your Allaha takes care of all of us. The Blessings of Allaha assured me to cross along with my Shishyas holding the hands of each other! SO CROSSED. Khiji felt extremely happy to look at the magnanimity of Shri MannMadhwacharyaru! You are not an ordinary Saint. You are really too extraordinary a Divine Chetana! Please stay comfortably here only do not leave us though Khilji humbly requested. Refused  to stay and continued His Sanchaara. Never aspired nor desired of all the worldly things. The Vairaagya of our Shri MannMadhwacharyaru is of Himalayan height.

Nera Ditta Uttra Samachitta Kanda Khiljiya
Gourava Aadara Satkaaryadi  Beelkonda Namma Acharya
Shrimann Bhagavatpadacharyaranu
Indigoo Shri Vyasa Badariyali Hire Badariyali Shri Vedavyasara
Seveyali Bhaktiyali Rataru Nirataru Maagha Shukla Navamiya Dinadandu
Shri Hanuma Shri Bheemasena Shri Madhwacharyaru Chiranjeevigalu
Samasta Vishwave Bhaktiyali  Haadi  Hogali Kunidu Kuppalisuvadu

The incident of Khilji is a great record of our  Acharya Shri MannMadhwacharyaru is unforgettable. The devotees of this universe are always remembering the kind heart, harmony and magnanimity of our Shri Acharyaru. The Bhaashyas of Shri Brahmasutra of Shri Vyasadevaru, the love and affection towards the devotees. The life and the living is to be based on purity, discipline and devotional values.

THE SADAACHAARA AS PER THE PRINCIPLE OF OUR ACHARYARU!  LET US ALL FOLLOW SINCERELY   AND DO NOT BE A PREY TO ANAACHAAREE AND DURAACHAAR!

FOR OUR WELFARE SHRI VAYUDEVARAVATAARI ACHARYA SHRI MADHWARU EVEN TODAY  IS  IN SHRI VYASABADARI IN THE SEVA OF SHRI VYASADEVARU AS SHRI HANUMA SHRI BHEEMA SHRI MANNMADHWACHARYARU  IS CHIRANJEEVIJI


   || BICHALI JAPADAKATTI SRI APPANACHARYA PRIYA MANTRALAYA
   SRI RAGHAVENDRATEERTHA GURUBHYO NAMAHA||

 

 

Poem

 
Kadalateerada Udupi Kannadada Nela Jala Punya

Hemmeya Phalave Namma MahaChetana Mahapurushara Padedu

Dhanyalaagihalu Jaya Bhaarat Jananiya Tanuja Kannadaambe!

Shri Adi Shnkaracharyaru Keraladavaru!

Avara Pradhaana Peethha  Karnatakada Shrunger!

Shri Ramaanujaacharyaru Tamilu Naadinavaru

Ivara Mukhya Sthhaana  Karnatakada Melukote!

Karunaada Punya Ee Yella Mahaneeyarige Tavara Tampaagi

Mamateya Beedaagi  Bhaktii Valumeyali Neleyaagi

Vishwada Manukuloddhaarada Kendra Nijakoo Vishwada

 Adaraloo Mantralaya Shri Raghavendrateerthara Bhaktarenadare

Atishayoktiyaagadu  Sajjana Satvika Satyavantare!

Shri MannMadhwacharyaru Paajakadali Shrii Vayudevaravataari

Shri Hanuma Shri Bheemasena  Shri MannMadhwaryaru

Namma Kulagurugalu Jagadurugalu Dwaithamatha MoolamahaSamSthhaapakaru!

Namma Shri Vedavyasadevaru Saakshaat Shri Vishnu ShriMannNarayanara

Paramabhaktau Shri BrahmaSutragalige Bhaashya Baredaru

Aduve ANUVYAKHYAANA Teeke Rachakaru Gajagowhara Shri Jaiteertharu

SHRI MANNNYAAYA SUDHA Shironaameyali

Idake Sogasaada  Sundara Sadarthha Tippaniye PARIMALA Mantralaya

Shri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru Atyanta Bhakti Bhakti

Shruddheyali Rachisida Tippani Tippaniraja Yende Vishwa Vikyaata

VYASENA VYUPTA BEEJAHA SHRUTI BHUVI BHAGAVAT PAADA LABDHAANKURASHRIHI

PRATYAIREESHAT PRABHINNOJANI JAYAMUNINAA SAMYAKUDDBHINNA SHAAKHAHA

MOUNEESHA VYASARAAJAAT UDITA KISALAYAHA PUSHPITOYAM JAYEENDRAAT ADYA

SHRI RAGHAVENDRAAT VILASATI PHALITO MADHWA SIDDHANTA SHAAKHEE

Yendu SHRI GURUGUNASTAVANA SHLOKADALI Shri Vaadeendrateertharu

Bannisiddu Saarthhaka Yuktiyukta Ditakoo!

 

Shri MannMadhwacharya Nadillaaya Manetanadavaru

Shri Narayanabhattaru Shri Madhyagehabhattarende Khyaati

Prakhyaati Taayi Vedavati Ivaritta Hesaru Vasudeva

Guru Achyuta Preksharu Itta Hesaru Poonapragnya!

Sanyasa Ashramapradaana Samayadalittaddu  Shri Anandateertha

Heegaagi Shri Anandateertha Bhagavatpadacharyaru!

Mechchida  Kavyanaama Vaidika Veda Naama -  Vedic Veda Naama

Shri MannMadhwacharyaru Aduve Prachalita Khyaata Prakhyaata

Shri Vasudeva Poornapragnya Anandateertha Anandateertha

ShriMannMadhwacharyaru ! Ee Hesarugala Garime Hirime Mahime

Namma Paajakada Shri Vasudevarige Shri Vasudevabhattarige!

Shri MannMadhwaryaru Yeradu Mooru Sala VyasaBadariya

HireBadariya Yaatregaida Mahan Chetana Paramahamsaryaru

Bharata Khandada Vandooroo Vandu Kshetravoo Ulidilla

Shri VyasaBadariya Yaarigoo SaadhyavillaAdu Kevala

Shri Vasudeva Madhyagehabhattarigashte Saadhya!

Atyanta Chaitanyapurna Baduku Bhakti  Baraha Vairaagya

Shri Acharyaru  Sanchaarakramadali Tumbi Hariva Gangeyanu

Daatuva Prasanga  Atyanta Smaraneeya!

Aaga Sanchaara Kaalnadige - Paadayatre Shishyara Jotege

Allina Dore a Khilji Kelida : Namma Sainikaru

Ganganadi Apaayamatta Meerii Hariyutide Yendaroo Bhaya Anjike

Aagaliilave Hege Daatidiri! Yendaaga

NAMMANU NIMMANU   RAKSHISUVA SWAMI ALLA VABBRE ALLAVE?

ALLANA PRERANE RAKSHANE GANGAANADIYA MELE SUKHAVAAGI

NADEDU BANDEVU NAAVU SHISHYA SAMETA

Ee Ditta Uttara Keli  Shri Acharyara Divya Vyaktitva Nodi

Beragaad Khilj! Ee Hindu Sanyasi Yeshtondu Dhairyasthha

Udaatta Hrudayavantike  Nijakoo Maaru Hoda Khilji

Neevu Yelloo Hogabedi Ee Namma Rajyadale Iri

Matha Hola Jahageeru Yellavanoo Pooraisuve  Yenalu

 Vappade Horataru Munduvarisidaru Sanchaara!

Yaavudara Meleyoo Aase Illa

Acharyara Paramatmana Bhakti Sarvadharma Sahishnute

Nera Ditta Uttra Samachitta Kanda Khiljiya

Gourava Aadara Satkaaryadi  Beelkonda Namma Acharya

Shrimann Bhagavatpadacharyaranu

Indigoo Shri Vyasa Badariyali Hire Badariyali Shri Vedavyasara

Seveyali Bhaktiyali Rataru Nirataru Maagha Shukla Navamiya Dinadandu

Shri Hanuma Shri Bheemasena Shri Madhwacharyaru Chiranjeevigalu

Samasta Vishwave Bhaktiyali  Haadi Vishwada Hogali Kunidu Kuppalisuvadu

Khiljiya Ghatane Acharya Shri MannMadhwacharyara

Ounnatya Banniside! Acharyara Shri Brahmasutragala

Bhaashya Aachandraarka! Yenthhenthha Mahachetanaru

Nammanu Uddharisi Eegaloo Uddharisuta  Manukulada

Hitachintaneyali Indigoo Shramisutiharu  Saadhu Sajjana Satpurushararu

Karune Mamateyinda Kaapittu Salahutiharu Yaavattoo!

IDAKINTHA BERE BHAAGYA MATTONDILLA

|| Bichali Japadakatti Sri Appanacharya Priya Mantralaya
Sri Raghavendrateertha Gurubhyo Namaha ||