Mantralaya-1021

(The importance of Teerthha Snaana and Teerthha Kshetra)

Date : Jan 12, 2023

Background

Dear Devotees : Namaskara.

||Sri MannMoolaRamastu Mannmathe Moolamahasamsthhaana Mantralaya Sri Rayaramathe||
||Gajagawhara Sri 
Jayatheertha Gurubhyo Namaha||
||Gajagowjara Teerthhasthham Raja Raja supoojitam
   Jayatheertha Gurum Vande Santaapa Traya Shaantaye ||
||OM SRI RAGHAVENDRAAYA NAMAHA||

SATYAMEVA JAYATI NA ANRUTAM (SATYAM YEVA JAYATI NA ANRUTAM)

VAIRAAGYA BHAKTI SATWAADIPRADA INDRIYA VASHAPRADAM
VANKATAADROW SHUCHI KSHETRE ASHUCHI DOSHO NA VIDYATE
VENKATAADRI SAMAM STHHAANAM BRAHMANDE NAASTI KINCHANA
VENKATESHASAMODEVO NA BHOOTO NA BHAVISHYATI

The importance of Teerthha Snaana and Teerthha Kshetra are described in Mantralaya(1021).

Meaning

Karmaja Devata Shri Shankukarnaru took the Avataaras for  our Uddhaara - upliftment and welfare as 

Sri Prahalada Sri Baahleeka Sri Vyasarajateertha and Sri Raghavendrateerthararu. Our devotees of this universe are completely aware of this auspicious news. It is plus point that our devotees of this universe, irrespective of caste, creed, religion, nation, gender and age are all Satvikas  Sajjanas  Sadaachaarees   and have firm faith and strong belief in the greatness of Sri Hari Sri Vayu Sri GuruMadhwaru, At the same time they are quite harmonious and Samachitta, They not be educated about  Bhakti  Shakti Yukti!

BHAKTI BEKU SHAKTI BEKU YUKTIBEKU
MUNDE MUKTIYA BAYASUVAGE!

This Tri formula they practically follow.

Then only our Teerthha Yaatraa and Kshetra Darshna is fritful - Phalaprada  - Punyaprada and really Siddhidaayaka

URASAA SHIRASAA DRUSHTYA MANASAA VACHASAA TATHHAA
PADBHYAAM   KARAABHYAAM JAANUBHYAAM PRANAMO ASHTAANGA EERITAHA

We have perform Shirasaashtaanga Namaskara - our heart, head, eyesight, mind, legs and knees must touch the mother earth, This is complete surrendering, all our eight parts of our body  must touch the ground.

YENTU ANGAGALOO MANIDU BAAGI BHAKTIYALI NAMASKARISUVADE
ASHTAANGA SHIRASAASHANGA NAMASKARA

Complete Surrender to our Swami Shri MannNarayana Sri Hariisarvottama!  You are the Lord, my master, I am your servantYou are my God, a humble devotee! You are everything to me!  I am your devotee, You are father, mother  and everything. Kindly protect me. God of Gods - DEVARA DEVA. This prayer will put an end to our Ego and pave way to Bhaava Suddhi.  Automatically the mind and heart are cleansed and even the Dambhaachaara and false statements also will be stopped. Think of Shri Harisarvottama  Shri Vayujeevottama Shri Guru MannMadhwaryaru that too 24X7. Even in dream, sleep and awake. This became quite easy to our  Mantralaya Prabhu Shri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru!

Regarding  the holy bath in the rivers and  the importance of Sri Hari Paadoka Teerthha Praashana are all meticulously described.

TRIRAARTA PHALADAAYAAHAA KAASHCIDA SAMUDRAGAAHAA
SAMUDRAGAASTU PAKSHASYA MAASAYA SARITAAM PATIHI
SHAMAASA PHALADAA GODAA VATSARASYATU JAAHNAVI|
VISHNU PAADODAKASYE KALAAM NA ARHANTI SHODASHEEM||

The holy dip in the river that does not reach to the ocean we acquire the Punya for only three days. Rivers joining the ocean we acquire the Punya for three months. Godavari holy bath Punya for six months. Holy bath in the Ganges the Punya will last for one complete year. This sort of Punya  is not even equal to the  one percent of Shri Vishnu Paadodaka Abhisheka So we  the Sadaachaaree devotees  SAY

SHRI VISHNU PAADODAKAM SHIRASYAAM DHAARAYAAMI

Her again the greatness and the Mahima of Shri Harisarvottama is quite clear.

POOJE ABHISHEKA ALANKARA NAIVEDYA
TEERTHHA PRAASHANA HASTODAKA

Worshipping, performing of Abhisheka, Alankara, Naivedya, Teerthha Praashanaand Hastodaka are all to acquire the  Sri Purnaanugraha of Shri MannNarayana - Shri Vishnu – Shri Harisarvottama.

SNAANAM PAADODAKAM VISHNO PIBAN SHIRASI DHAARAYAN
SARVA PAAPAVINIRMUKTO VAISHNAVEEM SIDDHIYAAPNUYAAT

We have to drink  Teerthha and  have it on your head. So that all the sins are simply wiped off once for all.

And there is no doubt to acquire the Purnaannugraha of our Sri Hari. Our Sri Hari is too kind that He cannot leave His such Sdaachaare devotees even for a moment.

Inthha Sadaachaara SatBhaktaranu Sri Hari Aragalige Bittu Iranu.

With devotional dedication or without that devotees daily availing the Darshana and touching the Chakraankita Shila all their sins are destroyed immediately.

Bhaktyaa Vaa Yadi Abhaktyaa Chakraankita Shilaam
Prati Darshanam  Sparshanam Vaapi Sarva Paapa Pranaashanam
Bhaktiyindalo Bhakti Irade Akasmaat Nodi Muttidaroo Saaku
Namma Paapa Sarvanaashagoluvavu!

Acharya Shri MannMadhwacharyara Sadaachaara is so simple and easy that we must be free from the ecstasy of hatred, love and dambhaachaara and always  spend their time in the mediation of Sri Hari. Our  Mantralaya devotees of this universe are Sadaachaarees follow this and are enjoying the affection, kind care of Rayaru with great concern Mantralaya Rayaamatha Bhavya  Divya Punya Sannidhaana Praakaara is  really the native of Punya and Siddhi. Satya Dharma Shri Raghavendrateertharu’s  Krupaanugraha cannot be described in words. As words fall short. Dhanurmaasa Bhakti Punya Paripurna Samaaropa took place in Mantralaya by our  Peethhaadhipati H, H, Shri Subudhendrateertharu with grandeur and devotion.Sri Narahariteertharu’s  Aaraadhana in  Hampi. Uttanooru Mantralaya Gadwal Mosarakallu Manvi Kshetra  our Rayaru’s  Parama Bhakta Uttanooru Shri Gopaladasaru’s  SamsaranaAraadhana went on well in a grand scale. Shri  Uttanooru Shrii Gopaladasaru’s wordings  are of greatimportance and really true.

DINA DINAKILLI NUTANA POOJE VAARTE UTSAVA
JANARA SANDANI SAMRUDDHA ANNASANTARPANE
Jarugitu! Mantralayake Sarisamavaada Kshetra Mattondilla

Every day new Poojas, Utsavas, Sacred news, Devotees gathering, Satisfactory AnnaSantarpana to all the devotees. Day by day the grandeur and devotion are increasing by leaps and bounds. There is no equal to our Mantralaya – Mantralaya Rayaramatha!

MANTRAM TAE MANTRALAYA DHAAMAN BHUVI JAPTUHU TAVA NAAMA SANKEERTANAM
OM SHRI RAGHAVENDRAYA NAMAHA SADAA PAATU PAADAAMBHO LAGHU NASHYATI ATI DUKHKHAM   || BICHALI JAPADAKATTI SRI APPANACHARYA PRIYA MANTRALAYA
   SRI RAGHAVENDRATEERTHA GURUBHYO NAMAHA||

 

 

Poem

 


Karmaja Devate Sri Shankukarnaru Nammanuddharisalu

Sri Prahalada Sri Baahleeka Sri Vyasarajateertha

Sri Raghavendrateertharaagi Avataara Taledaddu

Vishwada Bhaktarige Tilida Vishayavu Nijakoo Punyaabhivruddhi!

Satvika Sajjana Sadaachaari Sri Hari Sri Vayu Sri GuruMadhwara

Mantralaya Rayara Bhaktaru  Samachitta Bhakti Yuktiyali

Horaduvaru Teerthha Yaatre Darshanake! Manebittu Niraalaraagi

Horaduvade Yukti!

BHAKTI BEKU SHAKTI BEKU YUKTIBEKU

MUNDE MUKRIYA BAYASUVAGE!

Yenthha Sogasaada Maatu Ee TriSutra Anusarise

Yaatreyadu Phalaprada  Punyaprada Siddhidaayaka

URASAA SHIRASAA DRUSHTYA MANASAA VACHASAA TATHHAA

PADBHYAAM   KARAABHYAAM JAANUBHYAAM PRANAMO ASHTAANGA EERITAHA

Yedeyinda Taleyinda Notadinda Manadinda

Maatinda Kaalugalinda Kaigalinda Molakaala Manikattinda

YENTU ANGAGALOO MANIDU BAAGI BHAKTIYALI NAMASKARISUVADE

ASHTAANGA SHIRASAASHANGA NAMASKARA

Ee Namaskara Bhoomi Sparshisi Swamige Samarpitaraaguvadu

Sharanaagudu Sri Hariisarvottamanige!

Nee Vodeya ! Sarvswa Naa Bhakta Nanage  Neene Sarvaswa!

Naa Sote Naa Sharanaade  Samarpitanaagiruve Tande

Rakshisu DEVARA DEVA Yemba Praarthhane Nijakoo

 

Namma Ahamike Ego Sampurna Maayavaagi

Naija Bhakti BhaavaSphurisuvadu Hrudayadali

BHAKTIYETEERTHAA YAATRE KSHETRA DARSHANAKE MOOLAKAARANA

Swamiya Chintane Hirime Mahime  Karune Konaaduvade

Bhaktara Saadhane Dinada Ippattunaalu Gante 24X7

Jaagruta Sushupti Swapnaavashtheyaloo

Namma Mantralaya Prabhu Sri Raghavendrateertharu Sadaa

Shri Lamikanthana Lokadali Dhyaandali Magnaraadare Maatra

Idellavoo Sulabha Saadhya! Khandita Padevaru Anugraha

Ee Shuddha Mana Labhisalu Teerthha Snaana!

TRIRAARTA PHALADAAYAAHAA KAASHCIDA SAMUDRAGAAHAA

SAMUDRAGAASTU PAKSHASYA MAASAYA SARITAAM PATIHI

SHAMAASA PHALADAA GODAA VATSARASYATU JAAHNAVI|

VISHNU PAADODAKASYE KALAAM NA ARHANTI SHODASHEEM||

Saagara Serada  Nadigalali Mindare Mooru Dinagala Punya

Samudra Seruva Nadigala Snaana Mooru Tingalugala Phala

Godaavariyali Minda  Punya Phala Aaru Tingalu

Paavana Gangeya Snaana Phala Varushada Phala

Ivella Shri Vishnuvina Paadaabhishekada Punya Jalada

Vandu Percentigoo Samanalaa

HEEGAAGI SHRI VISHNU PAADODAKAM SHIRASYAAM DHAARAYAAMI

Yendu Naavu Smarisuvadu Bhaktiyali!

Illi Shri Harisarvottamana Hirime Mahime Garime Spashta Suvyakta

POOJE ABHISHEKA ALANKARA NAIVEDYA

TEERTHHA PRAASHANA HASTODAKA

Ivella Sri Hariya Purnaanugraha Praapti Bhaktarige

SNAANAM PAADODAKAM VISHNO PIBAN SHIRASI DHAARAYAN

SARVA PAAPAVINIRMUKTO VAISHNAVEEM SIDDHIYAAPNUYAAT

 

Swamiya Abhisheka Neeranu Kudidavaru Taleyali

Dharisida Bhaktaru Yella Paapagalinda Parihaaravaagi

SriSwamiya Anugraha Padevali Sandehavilla

Inthha Sadaachaara SatBhaktaranu Sri Hari Aragalige Bittu Iranu

Bhaktyaa Vaa Yadi Abhaktyaa Chakraankita Shilaam

Prati Darshanam  Sparshanam Vaapi Sarva Paapa Pranaashanam

Bhaktiyindalo Bhakti Irade Akasmaat Nodi Muttidarigoo Saaku

Namma Paapa Sarvanaashagoluvavu!

Acharya Shri MannMadhwacharyara Sadaachaara Yeshtondu Sarala Sulabha

Raaga Dwesha Dambhaachaara Vidoora Sri Hari Dhyaanarata

Vishwada Mantralaya Bhaktaru Sadaachaaneyanusarisi Sri Hariyolume

Padevalli Samshave Illa! Rayaamathada Divya Punya Sannidhaana

Bhvya Praakaara Avarana Nijakoo Punyada Beedu!

Satya Dharma Shri Raghavendrateerthara Krupaanugrahadi

Dhanurmaasa Bhakti Punya Paripurna Samaaropa Jarugitu

Sri Narahariteerthara Aaraadhane Hampeyali

Uttanooru Mantralaya Gadwal MosarakalluKshetragalali

Rayara Parama Bhakta Uttanooru Shri Gopaladasara Samsarana

Araadhane Vaibhavopeta

DINA DINAKILLI NUTANA POOJE VAARTE UTSAVA

JANARA SANDANI SAMRUDDHA ANNASANTARPANE

Jarugitu! Mantralayake Sarisamavaada Kshetra Mattondilla

MANTRAM TAE MANTRALAYA DHAAMAN BHUVI JAPTUHU TAVA NAAMA SANKEERTANAM

OM SHRI RAGHAVENDRAYA NAMAHA SADAA PAATU PAADAAMBHO LAGHU NASHYATI ATI DUKHKHAM.


|| Bichali Japadakatti Sri Appanacharya Priya Mantralaya
Sri Raghavendrateertha Gurubhyo Namaha ||